דפים

יום שלישי, 24 במאי 2011

לימוד הורים וילדים ליום שחרור ירושלים - חלק ב'

הזכרנו בשבוע שעבר את ירושלים; מזמנו של אברהם אבינו, דרך זה שאחרי הרבה זמן בני ישראל שיצאו ממצרים וקיבלו את התורה - חיכו לירושלים, לבית המקדש שיהיה; עד לדוד המלך שהוא הראשון שכבש את ירושלים מאז שבני ישראל נכנסו לארץ. למדנו שבירושלים היו המלכים שלנו, הנביאים, חכמי ישראל הגדולים והכוהנים. הזכרנו את בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך וכמה נפלא היה אז בירושלים. סיפרנו איך אחרי הרבה שנים נחרב בית המקדש; איך חזרו היהודים לירושלים ונבנה בית המקדש השני ושוב היתה שמחה גדולה בירושלים. איך גם הוא נחרב אחרי הרבה שנים בגלל שנאת חינם שהיתה בעם ישראל; והיהודים היו באים לבכות על החורבן ליד הכותל המערבי וידעו שבזכות צערם ותפילתם על ירושלים ובית המקדש - ה' יבנה אותם מחדש, את המקום הכי חשוב וקדוש בעולם.

בזמן הגלות

אחר כך כבר הירשו ליהודים לגור בירושלים. אבל גויים שלטו שם. הרבה עמים ניסו לשלוט על ארץ ישראל ועל ירושלים, אבל אף אחד מהם לא הצליח להישאר שם הרבה זמן. ארץ ישראל וירושלים חיכו לעם ישראל.

יום שישי, 20 במאי 2011


הורים וילדים יקרים, בגלל אריכות הנושא - יחולק בעזרת ה' לשניים. חלקו הראשון  כעת. לימוד נעים ומועיל                    

                           הנושא: יום שחרור ירושלים (א)

תשע עשרה שנה אחרי שקמה מדינת ישראל (על זה למדנו לקראת יום העצמאות) - היתה מלחמה נוספת עם הערבים, מלחמת ששת הימים. ה' עזר לעם ישראל וניצחנו ניצחון גדול. גם את ירושלים העתיקה, את המקום שבו היה פעם בית המקדש ואת הכותל המערבי, החזרנו לעם ישראל. ומאז חוגגים בכל שנה בכ"ח בחודש אייר את יום שחרור ירושלים.
ממתי אנחנו מכירים את ירושלים? מה המיוחד בה? מתי היתה ירושלים בשלטון של עם ישראל ומתי לא, ואיך היא חזרה לידינו? חשוב לדעת את הדברים האלה. כשנדע אותם נוכל גם להודות יותר טוב לה' על הניסים שעשה לנו כשהחזיר לנו את ירושלים.

יום שני, 16 במאי 2011

ימי ספירת העומר, לג בעומר, רבי עקיבא. המשך לימוד הורים וילדים


בעזהי"ת.

אבילות בימי הספירה על תלמידי ר' עקיבא; ל"ג בעומר

בדפים שלפני יום העצמאות, למדנו על קרבן העומר וספירת העומר.  
הרבה שנים אחרי שה' נתן לעם ישראל את התורה, שבה כתוב להביא את העומר ולספור ספירת העומר; ואחרי שכבר נחרב בית המקדש השני - קרה דבר מצער בימים של ספירת העומר: 
חכם גדול וצדיק היה בעם ישראל - רבי עקיבא. לר' עקיבא היו עשרים וארבעה אלף תלמידים, וכולם מתו בימים האלה שבין פסח וחג השבועות. למה מתו? אומרים חכמינו זכרונם לברכה, שזה קרה בגלל שהם לא התנהגו בכבוד אחד כלפי השני. הם היו חכמים גדולים בתורה ולכן היו צריכים להיזהר מאוד לכבד אחד את השני; ובגלל שלא כיבדו מספיק זה את זה, כמו שמתאים לחכמים גדולים כאלה, מתו. היה צער גדול לעם ישראל, ולכן נוהגים בימים האלה קצת אֵבל (צער על תלמידי ר' עקיבא): לא מסתפרים, לא מתחתנים, לא עושים ריקודים ומחולות (יש כאלה שנוהגים כך עד ל"ג בעומר, ויש - עד קרוב לחג השבועות). אבָל ביום השלשים ושלשה לספירת העומר - יום ל"ג בעומר - לא נוהגים אבלות, ושמחים, כי בו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.            

ביום הזה היה עוד משהו,

יום ראשון, 1 במאי 2011

מאברהם אבינו ועד ליום העצמאות - לימוד הורים וילדים לקראת יום העצמאות

סיפור "הקדמה" לתכנית יום העצמאות...

ילד אחד היה גר בבית מיוחד במינו. זה היה בית יפה מאוד, משוכלל; ומסביבו גינה ובה עצים עם פירות מכל הסוגים, פרחים ועצים נפלאים ומעיינות מים משקים את הגינה.

ובבית הזה היה "קסם" מיוחד: אם היה גר בו מישהו מהמשפחה של אותו הילד - היו העצים צומחים, נותנים אפילו פירות גדולים ולא רגילים, בתנאי שהוא היה מתנהג טוב, כמו שהיה מתאים לאותה משפחה. גם האנשים שבבית היו בריאים וחזקים. אבל אם היה מישהו אחר רוצה לגור שם - לא היו הפירות צומחים, וגם אם מי שגר שם מהמשפחה היה מתנהג רע - הגן היה נחרב.

גדל הילד בבית הנפלא הזה בשמחה גדולה.