דפים

יום שני, 16 במאי 2011

ימי ספירת העומר, לג בעומר, רבי עקיבא. המשך לימוד הורים וילדים


בעזהי"ת.

אבילות בימי הספירה על תלמידי ר' עקיבא; ל"ג בעומר

בדפים שלפני יום העצמאות, למדנו על קרבן העומר וספירת העומר.  
הרבה שנים אחרי שה' נתן לעם ישראל את התורה, שבה כתוב להביא את העומר ולספור ספירת העומר; ואחרי שכבר נחרב בית המקדש השני - קרה דבר מצער בימים של ספירת העומר: 
חכם גדול וצדיק היה בעם ישראל - רבי עקיבא. לר' עקיבא היו עשרים וארבעה אלף תלמידים, וכולם מתו בימים האלה שבין פסח וחג השבועות. למה מתו? אומרים חכמינו זכרונם לברכה, שזה קרה בגלל שהם לא התנהגו בכבוד אחד כלפי השני. הם היו חכמים גדולים בתורה ולכן היו צריכים להיזהר מאוד לכבד אחד את השני; ובגלל שלא כיבדו מספיק זה את זה, כמו שמתאים לחכמים גדולים כאלה, מתו. היה צער גדול לעם ישראל, ולכן נוהגים בימים האלה קצת אֵבל (צער על תלמידי ר' עקיבא): לא מסתפרים, לא מתחתנים, לא עושים ריקודים ומחולות (יש כאלה שנוהגים כך עד ל"ג בעומר, ויש - עד קרוב לחג השבועות). אבָל ביום השלשים ושלשה לספירת העומר - יום ל"ג בעומר - לא נוהגים אבלות, ושמחים, כי בו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.            

ביום הזה היה עוד משהו,
כמה שנים מאוחר יותר: מת רבי שמעון בר יוחאי. ר' שמעון בר יוחאי היה אחד מחמשת החכמים הגדולים שרבי עקיבא לימד אותם תורה, אחרי שמתו לו עשרים וארבע אלף התלמידים הראשונים. ר' שמעון בר יוחאי היה גדול בתורה וידע גם את הסודות של התורה - דברים שאפילו לא כל רב וחכם יודע אותם. ביום שהוא נפטר, הקיפה אש את ביתו כל היום, מרוב הקדושה שלו. אחר כך הלכה מִטתו מעצמה, באויר, למירון, למערה שבה הוא קבור.

כמו שאמרנו, ל"ג בעומר הוא יום ששמחים בו, ולא נוהגים את מנהגי האבלות של ספירת העומר: מותר להסתפר בו, מותר לערוך חתונות, כי ביום הזה פסקו למות תלמידי ר' עקיבא. וכמו שהזכרנו, אח"כ לימד לחמישה תלמידים אחרים, גדולים מאד.  יש אומרים, שביום הזה התחיל ללמד לתלמידים הללו, שגם הם אחר כך המשיכו ללמד לתלמידיהם וכך המשיכה התורה להתקיים בעם ישראל.  גם זו סיבה לשמחה.      
במירון - מקום קבורתו של ר' שמעון בר יוחאי - וגם במקומות אחרים, עושים שמחה גדולה. אף על פי שזה מצער שרבי שמעון בר יוחאי עזב את העולם, אבל כשהנשמה שלו יצאה מהגוף ועלתה לגן עדן - חזְרה מאירה וטהורה לה'  - עשה ה' בזכותו טוב לעם ישראל, ולכן יש בזה שמחה.
במירון מדליקים אש גדולה, וגם במקומות אחרים - הרבה עושים מדורות בל"ג בעומר. מהיכן בא המנהג הזה? יש כאלה שאומרים שההדלקה היא זכר לאש שהקיפה את הבית של ר' שמעון בר יוחאי ביום הזה.


רבי עקיבא, בר כוכבא והמרד ברומאים.

עוד משהו חשוב על רבי עקיבא ותלמידיו: רבי עקיבא היה גדול מאוד מאוד בתורה. באותו הזמן שלטו בארץ הרומאים, אחרי שהם החריבו את בית המקדש השני. אז קם איש בשם בר כוזיבא (יש כאלה שמכנים אותו "בר כוכבא") וגייס, לקח, הרבה יהודים למרוד ברומאים - להילחם בהם ולגרש אותם; שעם ישראל ישלוט מחדש בארץ. רבי עקיבא עזר לבר כוזיבא, הוא רצה שהמלחמה שלו ברומאים תצליח. בגלל שר' עקיבא היה כל כך גדול בתורה - הוא הבין מהתורה כמה חשוב שעם ישראל ישלוט בארץ הקדושה שה' נתן לו, ולא הגויים, והוא עודד את בר כוזיבא במלחמה נגד הרומאים. לצערנו, לא הצליחו אז היהודים לגרש את הרומאים מהארץ ולבנות את בית המקדש מחדש (יש כאלה שאומרים שהתלמידים של רבי עקיבא מתו במרד נגד הרומאים. כמו שאמרנו, בל"ג בעומר לא מתו, וקבעו אותו ליום שמחה).

חידות חזרה

1. איזה דבר מצער קרה בימי ספירת העומר?

2. לפי דברי חכמינו זכרונם לברכה, למה מתו תלמידי רבי עקיבא?

3. איזה מנהגים נוהגים בימי ספירת העומר בגלל האבילות על תלמידי רבי עקיבא?

4. מה היה בל"ג בעומר?

5. למה עזר רבי עקיבא לבר כוזיבא (בר כוכבא) למרוד ברומאים?מומלץ הסיפור על רבי עקיבא ורחל, אשתו ("כה עשו חכמינו", כרך ב' עמ' 105). קצת ארוך - אבל כדאי לספרו, גם לילדים שכבר "מכירים אותו"