דפים

יום רביעי, 29 ביוני 2011

בל תשחית -ונשמרתם לנפשותיכם


לימוד הורים וילדים

הורים נכבדים, ילדים יקרים.  
נושא זה של לימודנו חשוב תמיד; אך בפרט עכשיו - בהתקרב חופשת הקיץ - חשוב ללמוד ולשנן את הדברים. לימוד נעים ומועיל!

א. כל מה שה' ברא - יש בו צורך וצריך להשתמש בו לטובה.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרבה דברים עשה ה' בעולם. כל דבר שה' ברא - יש בו צורך, אפשר להשתמש בו לדברים טובים. למשל, אם אדם לוקח אבנים שה' ברא בעולם ועושה מהן בית. ובבית הזה יש משפחה, אנשים שמתנהגים יפה אחד אל השני, לומדים תורה - הנה האבנים עוזרות להתנהגות הטובה והנעימה, עוזרות ללימוד התורה; בגללן יש לאדם בית שהוא יכול ללמוד בו תורה בשקט. האבנים מילאו את התפקיד שלהן, שבשבילו ה' עשה אותן. גם אם האדם מסתכל על העולם - הפרחים, העצים, החיות, השמיים - ומרגיש תודה לה': "איזה עולם יפה ונעים עשית" - אז העצים והפרחים, החיות והשמיים עשו "תפקיד" חשוב, בלי שהם ידעו. איזה תפקיד? בזכותם האיש הרגיש תודה לה'. כל מה שה' ברא - יש לו תפקיד, הוא יכול לעזור למשהו.

ב. איסור בל תשחית.
לכן צריך להשתדל לא לקלקל סתם דברים שה' ברא. מי שמקלקל דברים שיש מהם הנאה לבני אדם, זה נקרא "בל תשחית". למשל: לכרות עץ מאכל, אסור בגלל "בל תשחית". ולא רק עץ: גם לשבור כלים, לקרוע בגדים סתם כך - אסור. מתי מותר? כאשר זה לצורך משהו, בשביל לתקן.

יום שישי, 10 ביוני 2011

חג השבועות - חג הקציר וחג הביכורים

הורים נכבדים, ילדים יקרים.

ימים אלו הם  "ימי תשלומים" לחג השבועות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים גם בימים אלה את הקרבנות שהביאו עולי הרגל לירושלים, לחג השבועות. ננצל גם אנחנו את הימים האלה להמשך הלימוד על החג. כבר דיברנו על שבועות כזמן מתן תורה - ועכשיו נעסוק בעזרת ה' בדברים נוספים, שנוגעים הן לחג השבועות והן לזמן שאחריו. 
חג הקציר.
חג השבועות נקרא גם "חג הקציר". לאיזה קציר מתכוונים?

יום חמישי, 2 ביוני 2011

לימוד הורים וילדים לקראת חג השבועות - חג מתן תורה


חג מתן תורה.

ילדים לומדים תורה במחנה עקורים אחרי
מלחמת העולם (יד ושם)
למדנו כבר, שמהלילה שאחרי ליל הסדר, בחג הפסח, סופרים שבעה שבועות, שהם ארבעים ותשעה ימים; ספירת העומר. אחרי ארבעים ותשעה ימים מגיע היום החמישים שהוא חג השבועות. לכן קוראים לו "שבועות" כי הוא בא אחרי שסופרים שבעה שבועות מחג הפסח.
למדנו גם שהמצוה הזאת, של ספירת העומר, מזכירה לנו שכאשר בני ישראל יצאו ממצרים - חיכו מאוד לקבל את התורה; ספרו את הימים - מתי יגיע זמן מתן תורה. הרי עד עכשיו, כשהיו במצרים, הפריעו להם המצרים להיות עַם טוב כמו שמתאים להם; גם לימדו אותם דברים רעים. כשיצאו משם ויָכלו סוף סוף להתנהג כמו שמתאים לעם הטוב של ה' - חיכו לקבל את התורה של ה'; התורה שתלמֵד אותנו איך מתאים לנו להתנהג, איזה מידות טובות מתאים שיהיו בלב שלנו, מה מתאים לנו ללמוד, מה רצון ה'.

יום רביעי, 1 ביוני 2011