דפים

יום שני, 15 באוגוסט 2011

נחמת החינוך


אחרי ימי בין המיצרים ותשעה באב, אנו מתחילים את "שבע דנחמתא" - שבעה שבועות, שבע שבתות, של נחמה. "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם". אחריהם מגיע ראש השנה והחגים שבעקבותיו.
מהי הנחמה? כיצד היא מתחילה להתנוצץ בתשעה באב אחרי חצות היום, בזמן שבו בפעל החל להישרף בית אלוקינו ונפזרנו לארבע קצוות הארץ, עם כל האסונות שבאו בעקבות זה.
הננו מחוייבים להבין כי כבר בעומק החורבן, הנורא, נמצאת הנחמה.