דפים

יום חמישי, 22 בספטמבר 2011


סוכות

ראשי פרקים:
א. סוכות - אחרי רה"ש ויוה"כ, שמחת ההמלכה והתשובה.
ב. חג האסיף.
ג. סוכה - זכר לענני הכבוד; שמירת ה' עלינו, ביטחוננו בה'.
ד. מדיני בנית הסוכה.
ה. מדיני הישיבה בסוכה.
ו. הדין על המים. ארבעת המינם ורמזיהם.
ז. נטילת לולב.
ח. "הושענות".
ט. "זמן שמחתנו" - בניסי ה' ובברכת ה' בטבע.
י. עצרת - שמחת תורה.
י"א. סוכות בזמן בית המקדש, עליה לרגל, "שמחת בית השואבה".

א. סוכות - אחרי רה"ש ויוה"כ, שמחת ההמלכה והתשובה.
אחרי רה"ש ויוה"כ מגיע חג הסוכות. חג הסוכות נקרא גם זמן שמחתנו: הנה עברו ימי התשובה, התחלנו את השנה בראש השנה וזכרנו שאנחנו העם של ה', וה' הוא המלך שלנו. חזרנו בתשובה, ניצחנו את היצר הרע, התפללנו ואנחנו נקיים מהעוונות - עכשיו (אחרי שעבר גם יום הכיפורים) אנו מרגישים שמחים מאוד; שאנחנו טובים ומתאימים לאיך שעם ישראל הטוב צריך להיות: נקי מחטאים, אוהב את ה', צדיק. וה' שמח בנו, שנמחלו עוונותינו, ואנחנו חביבים ואהובים לפניו.