דפים

יום שלישי, 21 בפברואר 2017


עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד ה' לבדו חופשי; על כן בבקש כל חי חלקו - חלקי ה' אמרה נפשי.. (רבי יהודה הלוי)


לחן שלנו..